αναμορφώνομαι

αναμορφώνομαι
αναμορφώνομαι, αναμορφώθηκα, αναμορφωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”